четвъртък, 1 август 2019 г.

Парите в обрщение, инфлацията и още нещо.

В края на септември парите в обращение достигнаха 16,644 млрд. лева, като за една година се увеличават с 10,38%, или с 1,565 млрд. лева, показват данните на Българската народна банка.
За сравнение, през предходния едногодишен период (септември 2016 г. – септември 2017 г.) увеличението беше по-високо както в процентно отношение (12,69%), така също и в абсолютна стойност (1,698 млрд. лева), изчислиха експертите на централната банка.

Спестяванията на българите нарастват с близо 9% за последната година. Парите на гражданите по банкови сметки се увеличават стабилно, но броят на самите сметки намалява незначително. Българите държат 52,3 млрд. лева в депозити в края на март 2019 г., показват окончателните данни на БНБ.

Депозитите на нефинансовите предприятия в края на март са 596 000 броя, което представлява спад от 4,6% спрямо края на същия месец на 2018 г. Размерът на тези влогове е 23,365 млрд. лева. Така общо депозитите на домакинствата и нефинасовите предприятия възлизат на сумата от 75,733 млрд. лева, което представлява ръст от 8,6% на годишна база.
 
Всяка напечатана нова банкнота обезценява наличната до този момент стара банкнота. Видно от отчетите на БНБ за една година банкнотите в обръщение са се увеличили с 10% . С толкова е намаляла покупателната способност на банкнотите, които вече сме притежавали . Сега погледнете спестяванията на фирмите и гражданите, депозирани в спестовни влогове: възлизат на почти 76 милиарда лева. Стоят си в банката и се обезценяват всяка година с по 10 %. Опасно е да се държат заработените средства с хартиени пари, които сами по себе си нямат никаква стойност, и правителството определя стойността им, според своето желание и планиране. Слагайки спечелените си пари в банката ги предоставяш да разпорежданията и контролът на правителството. Докато са в банката ти нямаш никакъв контрол над тях. В инвестирането най-важната дума е контрол. Определено има и друг вид инвестиране на тези пари в което би могъл да имаш по-голям контрол или дори 100% такъв. В света на парите има два проблема: 1. Липсата на пари. 2. Наличието на прекалено много пари. При вторият проблем същността е как да ги запазиш. Слагайки ги в банката при 10% годишно обезценяване определено не запазваш парите си. Затова и богатите хора инвестират.
Поздрави на инвеститорите.


Няма коментари:

Публикуване на коментар